Welcome to... Youth Anti Crime

 การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการป้องกันการกระทำความผิด
และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมฯ 

 

 

Activities

 FOCUS GROUP

การประชุมสนทนากลุ่มย่อย(Focus Group)
เมื่อพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
และสกัดองค์ความรู้ เทคนิคตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างเครือข่ายเด็กและ
เยาวชนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวนทั้งสิ้น  25 คน 
 เยาวชนพลังบวก 
วิมุตยารามพิทยากร 

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562 
คณะผู้ดำเนินโครงการ
"การวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนพลังบวกฯ"
บุกจู่โจมน้องๆ
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยาก

เยาวชนพลังบวก
วัดราชาธิวาส
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
คณะผู้ดำเนินโครงการ
"การวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนพลังบวกฯ"
 บุกจู่โจมน้องๆ
ร.ร.วัดราชาธิวาส
 
เยาวชนพลังบวก
ร.ร.ฉิมพลี
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ช่วงบ่าย คณะผู้ดำเนินโครงการ
"การวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนพลังบวกฯ"
 บุกจู่โจมน้องๆ
ร.ร.ฉิมพลี

เยาวชนพลังบวก
ร.ร.ทวีธาภิเศก (ม.ต้น)
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ช่วงเช้า คณะผู้ดำเนินโครงการ
"การวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนพลังบวกฯ"
 บุกจู่โจมน้องๆ
ร.ร.ทวีธาภิเศก (ม.ต้น)

เยาวชนพลังบวก
ร.ร.ทวีธาภิเศก
(ม.ปลาย)
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ช่วงบ่าย คณะผู้ดำเนินโครงการ
"การวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนพลังบวกฯ"
 บุกจู่โจมน้องๆ
ร.ร.ทวีธาภิเศก (ม.ปลาย)

เยาวชนพลังบวก
ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ณะผู้ดำเนินโครงการ
"การวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนพลังบวกฯ"
 บุกจู่โจมน้องๆ
ร.ร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

เยาวชนพลังบวก
ร.ร.วัดสระเกศ
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
คณะผู้ดำเนินโครงการ
"การวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนพลังบวกฯ"

 บุกจู่โจมน้องๆ
ร.ร.วัดสระเกศ

เยาวชนพลังบวก
ร.ร.ราชดำริ
 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
คณะผู้ดำเนินโครงการ
"การวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนพลังบวกฯ"

 บุกจู่โจมน้องๆ ร.ร.ราชดำริ 

เยาวชนพลังบวก
ร.ร.วัดมะลิ
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
คณะผู้ดำเนินโครงการ
"การวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนพลังบวกฯ"

 บุกจู่โจมน้องๆ
ร.ร.วัดมะลิ 
 

Gallery

VIDEO

 

 

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้เกียรติถ่ายทอดเรื่องราว
เกี่ยวกับ
"หมวกเเดง" แห่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย
และคุณค่าของเหล่าสุภาพบุรุษสามพราน

 

  

 

 พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้เกียรติถ่ายทอดพลังใจเชิงบวก
สำหรับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน ในการมุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ดีงาม
เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่มุ่งหวัง โดยเด็กและเยาวชนยุคใหม่นั้น
ต้องกล้าที่จะสร้างพลังเชิงบวกให้ตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่น
แต่ต้องเป็นจุดเด่นหรือเป็นไอดอลที่เหมาะสม...

  

 

ร.ต.ต.ธนบัตร ฟักประไพ (พี่แบ้งค์) รอง สว.จร. สน.บางขุนนนท์ ให้เกียรติถ่ายทอดประสบการณ์
ด้านการทำงานเพื่อสังคมโดยมีแรงบันดาลใจที่เกิดจากการเป็นคนที่มีต้นทุนในชีวิตค่อนข้างลำบาก
แต่ประสบความสำเร็จได้เพราะการเห็นใจและการช่วยเหลือผู้อื่น
พร้อมทั้งเชิญชวนน้องๆ เยาวชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเยาวชนพลังบวก
เพื่อขับเคลื่อนสื่อพลังใจในการทำความดี การช่วยเหลือผู้อื่น
รวมถึงการป้องกันตนเองจากการกระทำความผิดและการการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม...

 

 

 YouthAnticrime : เกราะ ป้องกันภัยให้วัยรุ่น ep.1

 

 

 YouthAnticrime : เกราะ ป้องกันภัยให้วัยรุ่น ep.2

  

 

 เยาวชนพลังบวก วิมุตยารามพิทยากร Ep. 1

  

 

เยาวชนพลังบวก วิมุตยารามพิทยากร Ep. 2

  

 

 เยาวชนพลังบวก โรงเรียนฉิมพลี ตอน Cyberbullying

  

 

 เยาวชนพลังบวก โรงเรียนทวีธาภิเศก ตอน สื่อลามกอนาจาร

  

 

  เยาวชนพลังบวก โรงเรียนทวีธาภิเศก ตอน การพนันออนไลน์

  

 

  เยาวชนพลังบวก โรงเรียนวัดสระเกศ ตอน ขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจร

 

 

 

 

 
Powered by MakeWebEasy.com